Dalam kuliah ke-6,pensyarah mengarahkan para pelajar bagi menghasilkan sebuah gambar yang telah diedit mengikut kesesuaian.proses ini merangkumi cara pelajar mengolah atau mengubah sesebuah gambar menjadi lebih menarik.Antara perkara yang boleh pelajar lakukan adalah,menambah keamatan cahaya,mengubah kontras,mengurangkan kemerahan mata dan lain-lain.

Edit

Advertisements